Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย LOPPAO 56
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการนับคะแนน ตามแบบ สถ 5/8 เขียนโดย LOPPAO 80
การอบรมวิทยากรอำเภอในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงยิมกาฬวรรณดิศ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย LOPPAO 134
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ประจำเดือนธันวาคม 2563 เขียนโดย LOPPAO 123
ขอเชิญชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 119
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตามแบบ ผ.ถ. 4/5 เขียนโดย LOPPAO 129
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 204
ประกาศเรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งฯ เขียนโดย LOPPAO 159
ประชาสัมพันธ์ การรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย LOPPAO 173

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822