Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย LOPPAO 126
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย LOPPAO 120
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย LOPPAO 123
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.6 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย LOPPAO 114
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย LOPPAO 163
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย LOPPAO 192
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 เขียนโดย LOPPAO 241
ประกาศเผยแพร่แผน และประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย LOPPAO 465
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย LOPPAO 136
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย LOPPAO 790

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822