Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย LOPPAO 6
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย LOPPAO 28
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย LOPPAO 36
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.6 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย LOPPAO 34
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย LOPPAO 55
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย LOPPAO 89
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 เขียนโดย LOPPAO 123
ประกาศเผยแพร่แผน และประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย LOPPAO 363
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย LOPPAO 52
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย LOPPAO 660

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822