Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๓ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ปี ๒๕๖๓ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๓ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 76
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๓ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 133
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปี ๒๕๖๓ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 260
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี ๒๕๖๓ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 259
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๓ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 376
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี ๒๕๖๓ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 379
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 604
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 392

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822