Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๓ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปี ๒๕๖๓ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 107
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี ๒๕๖๓ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 124
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๓ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 206
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี ๒๕๖๓ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 214
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 436
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 259
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 329
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ปี ๒๕๖๑ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 370
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี ๒๕๖๑ ตามแบบ สขร.๑ เขียนโดย LOPPAO 357

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822