Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย LOPPAO 153
แผนที่ ดิจิทัล ตามโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย LOPPAO 169
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย LOPPAO 392
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 400
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย LOPPAO 678
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย LOPPAO 672
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย LOPPAO 703
ประกาศเผยแพร่บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ 1 /2562 เขียนโดย LOPPAO 877
ประกาศเผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย LOPPAO 783
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย LOPPAO 853

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822