Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย LOPPAO 30
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย LOPPAO 73
ประกาศเผยแพร่บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ 1 /2562 เขียนโดย LOPPAO 114
ประกาศเผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย LOPPAO 97
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย LOPPAO 122
ประกาศเผยแพร่บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (2/2562) เขียนโดย LOPPAO 309
ประกาศเผยแพร่บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2/2562) เขียนโดย LOPPAO 287
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 เขียนโดย LOPPAO 306
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย LOPPAO 297
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 408

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822