Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 92
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 90
กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 275
กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 311
การประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 314
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 305
กำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยแรก เขียนโดย LOPPAO 309
การประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 357
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 311
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 367

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822