Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 4
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 9
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 35
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 34
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 34
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 35
กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 174
กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 242
การประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 247
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 249

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822