Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 54
การประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 50
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 56
กำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยแรก เขียนโดย LOPPAO 70
การประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 81
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 83
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 78
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 129
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 130
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 เขียนโดย LOPPAO 190

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822