Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก เขียนโดย LOPPAO 5
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 21
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 2
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 32
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 45
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 53
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 68
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 108
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 104
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 102

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822