Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย LOPPAO 235
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เขียนโดย LOPPAO 256
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย LOPPAO 408
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย LOPPAO 648
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เขียนโดย LOPPAO 1204
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย LOPPAO 989
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย LOPPAO 2304
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย LOPPAO 989
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 เขียนโดย LOPPAO 965

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822