Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย LOPPAO 165
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เขียนโดย LOPPAO 171
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย LOPPAO 362
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย LOPPAO 583
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เขียนโดย LOPPAO 1162
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย LOPPAO 904
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย LOPPAO 2224
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย LOPPAO 916
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 เขียนโดย LOPPAO 907

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822