Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย LOPPAO 79
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เขียนโดย LOPPAO 70
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย LOPPAO 309
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย LOPPAO 502
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เขียนโดย LOPPAO 1110
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย LOPPAO 784
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย LOPPAO 2133
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย LOPPAO 817
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 เขียนโดย LOPPAO 837

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822