Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย LOPPAO 303
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เขียนโดย LOPPAO 320
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย LOPPAO 479
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย LOPPAO 750
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เขียนโดย LOPPAO 1272
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย LOPPAO 1083
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย LOPPAO 2403
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย LOPPAO 1083
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 เขียนโดย LOPPAO 1047

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822