Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 เขียนโดย LOPPAO 255
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 เขียนโดย LOPPAO 375
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 เขียนโดย LOPPAO 382
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย LOPPAO 565
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานีขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย LOPPAO 475
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 14 เขียนโดย LOPPAO 478
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย LOPPAO 610
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 13 เขียนโดย LOPPAO 470
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 เขียนโดย LOPPAO 458
การเผยแพร่บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 12 เขียนโดย LOPPAO 593

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822