Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย LOPPAO 265
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 เขียนโดย LOPPAO 179
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 12 เขียนโดย LOPPAO 193
ประกาศเผยแพร่บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาล กิจการสถานีขนส่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เขียนโดย LOPPAO 281
ประกาศเผยแพร่บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8 เขียนโดย LOPPAO 260
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย LOPPAO 275
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย LOPPAO 488
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9 เขียนโดย LOPPAO 425
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 (รายการกันเงินเพื่อนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561) เขียนโดย LOPPAO 452
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย LOPPAO 1160

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822