Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2559 เขียนโดย LOPPAO 1127
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย LOPPAO 1013
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2559 เขียนโดย LOPPAO 1118
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2558 เขียนโดย LOPPAO 1738
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2558 เขียนโดย LOPPAO 2524
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย LOPPAO 1968
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย LOPPAO 2196
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง - กองคลัง เขียนโดย LOPPAO 4179

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822