Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย LOPPAO 1029
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย LOPPAO 1010
การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบเฉพาะการ) เขียนโดย LOPPAO 796
การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย LOPPAO 988
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย LOPPAO 999
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2559 เขียนโดย LOPPAO 979
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2559 เขียนโดย LOPPAO 1051
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 เขียนโดย LOPPAO 1017
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 เขียนโดย LOPPAO 965
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2559 เขียนโดย LOPPAO 1039

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822