Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย LOPPAO 873
กองคลัง สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย LOPPAO 873
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย LOPPAO 866
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2560 เขียนโดย LOPPAO 896
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย LOPPAO 917
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย LOPPAO 912
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2559 เขียนโดย LOPPAO 928
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2559 เขียนโดย LOPPAO 1056
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย LOPPAO 1097
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย LOPPAO 1072

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822