Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย LOPPAO 751
การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย LOPPAO 846
การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบเฉพาะการ) เขียนโดย LOPPAO 786
รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย LOPPAO 763
กองคลัง สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย LOPPAO 744
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย LOPPAO 769
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2560 เขียนโดย LOPPAO 797
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย LOPPAO 810
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย LOPPAO 819
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2559 เขียนโดย LOPPAO 828

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822