Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 562
แผนภูมิการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เขียนโดย LOPPAO 373
คู่มือโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 777
ตรา อบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 6052
แผนป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย LOPPAO 1481
เอกสารการจดทะเบียนชำระภาษีจากการค้าน้ำมันและก๊าซ เขียนโดย LOPPAO 6520
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ - ประกาศ เขียนโดย LOPPAO 1319
การขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องจักรกล เขียนโดย LOPPAO 4605
คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสายทางของอบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 2342
คู่มือประชาชน เขียนโดย LOPPAO 5208

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822