Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารการจดทะเบียนชำระภาษีจากการค้าน้ำมันและก๊าซ เขียนโดย LOPPAO 6358
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ - ประกาศ เขียนโดย LOPPAO 1250
การขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องจักรกล เขียนโดย LOPPAO 4542
คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสายทางของอบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 2271
คู่มือประชาชน เขียนโดย LOPPAO 5139
เอกสารการขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค เขียนโดย LOPPAO 5280
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม เขียนโดย LOPPAO 2631
การจดทะเบียนชำระภาษีการค้ายาสูบ เขียนโดย LOPPAO 2374
ดาวน์โหลด//คู่มือประชาชน เขียนโดย LOPPAO 4248

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822