Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 4130
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 592
แผนภูมิการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เขียนโดย LOPPAO 409
คู่มือโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 812
ตรา อบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 6116
แผนป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย LOPPAO 1554
เอกสารการจดทะเบียนชำระภาษีจากการค้าน้ำมันและก๊าซ เขียนโดย LOPPAO 6581
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ - ประกาศ เขียนโดย LOPPAO 1351
การขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องจักรกล เขียนโดย LOPPAO 4635
คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสายทางของอบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 2376

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822