Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 3273
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 265
แผนภูมิการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เขียนโดย LOPPAO 65
คู่มือโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 428
ตรา อบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 5291
แผนป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย LOPPAO 741
เอกสารการจดทะเบียนชำระภาษีจากการค้าน้ำมันและก๊าซ เขียนโดย LOPPAO 5870
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ - ประกาศ เขียนโดย LOPPAO 1069
การขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องจักรกล เขียนโดย LOPPAO 4352
คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสายทางของอบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 1943

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822