Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 3211
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 232
แผนภูมิการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เขียนโดย LOPPAO 38
คู่มือโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 387
ตรา อบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 5232
แผนป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย LOPPAO 683
เอกสารการจดทะเบียนชำระภาษีจากการค้าน้ำมันและก๊าซ เขียนโดย LOPPAO 5822
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ - ประกาศ เขียนโดย LOPPAO 1052
การขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องจักรกล เขียนโดย LOPPAO 4335
คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสายทางของอบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 1919

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822