Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกำหนดตรวจรับงาน เดือน สิงหาคม 2559 03 สิงหาคม 2559 512
ราคากลาง เดือน กรกฎาคม 2559 27 กรกฎาคม 2559 805
ประกาศสอบราคาเดือน กรกฎาคม 2559 14 กรกฎาคม 2559 577
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2559 04 กรกฎาคม 2559 563
ประกาศสอบราคาเดือน มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2559 694
ประกาศกำหนดตรวจรับงาน เดือน มิถุนายน 2559 28 มิถุนายน 2559 540
ราคากลาง เดือน มิถุนายน 2559 27 มิถุนายน 2559 1278
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2559 704
ราคากลาง เดือน พฤษภาคม 2559 31 พฤษภาคม 2559 995
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2559 31 พฤษภาคม 2559 792

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822