Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2560 17 กุมภาพันธ์ 2560 311
ประกาศสอบราคาเดือน กุมภาพันธ์ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2560 455
ประกาศสอบราคาเดือน มกราคม 2560 31 มกราคม 2560 345
ราคากลาง เดือน มกราคม 2560 30 มกราคม 2560 367
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2560 19 มกราคม 2560 365
ประกาศสอบราคาเดือน ธันวาคม 2559 29 ธันวาคม 2559 430
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2559 27 ธันวาคม 2559 444
ราคากลาง เดือน ธันวาคม 2559 19 ธันวาคม 2559 387
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2559 30 พฤศจิกายน 2559 358
ประกาศสอบราคาเดือน พฤศจิกายน 2559 29 พฤศจิกายน 2559 527

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822