Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสอบราคาเดือน มิถุนายน 2560 07 กรกฎาคม 2560 232
ราคากลาง เดือน มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560 255
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 14 มิถุนายน 2560 343
ราคากลาง เดือน พฤษภาคม 2560 31 พฤษภาคม 2560 290
ประกาศกำหนดตรวจรับงาน เดือน พฤษภาคม 2560 26 พฤษภาคม 2560 269
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560 248
ประกาศสอบราคาเดือน พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560 281
ประกาศกำหนดตรวจรับงาน เดือน เมษายน 2560 28 เมษายน 2560 197
ประกาศสอบราคาเดือน เมษายน 2560 25 เมษายน 2560 250
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2560 25 เมษายน 2560 227

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822