Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 338
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2560 05 มกราคม 2561 337
ราคากลางเดือน ธันวาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 364
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 351
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 321
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2560 30 พฤศจิกายน 2560 307
ราคากลางเดือน พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 418
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี 2560 15 พฤศจิกายน 2560 394
ราคากลางเดือน ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 379
ราคากลางเดือน กันยายน 2560 28 กันยายน 2560 334

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822