Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 354
ราคากลางเดือน มกราคม 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 279
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปี 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 313
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 280
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2560 05 มกราคม 2561 274
ราคากลางเดือน ธันวาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 296
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 271
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 260
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2560 30 พฤศจิกายน 2560 247
ราคากลางเดือน พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 330

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822