Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางเดือน มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 389
ประกาศเชิญชวน เดือน มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 253
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ปี 2561 23 มีนาคม 2561 349
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 377
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 390
ราคากลางเดือน กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 409
ประกาศเชิญชวน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 394
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 448
ราคากลางเดือน มกราคม 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 351
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปี 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 402

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822