Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเชิญชวน เดือน เมษายน 2561 27 เมษายน 2561 223
ราคากลางเดือน เมษายน 2561 27 เมษายน 2561 313
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 188
ราคากลางเดือน มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 316
ประกาศเชิญชวน เดือน มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 188
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ปี 2561 23 มีนาคม 2561 255
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 254
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 291
ราคากลางเดือน กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 312
ประกาศเชิญชวน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 291

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822