Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางเดือน มกราคม 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 203
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปี 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 219
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 200
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2560 05 มกราคม 2561 206
ราคากลางเดือน ธันวาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 218
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 204
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 205
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2560 30 พฤศจิกายน 2560 177
ราคากลางเดือน พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 270
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี 2560 15 พฤศจิกายน 2560 262

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822