Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเชิญชวน เดือน มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 183
ราคากลางเดือน มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 302
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปี 2561 04 มิถุนายน 2561 344
ประกาศเชิญชวน เดือน พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 234
ราคากลางเดือน พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 257
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 208
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ปี 2561 01 พฤษภาคม 2561 290
ประกาศเชิญชวน เดือน เมษายน 2561 27 เมษายน 2561 295
ราคากลางเดือน เมษายน 2561 27 เมษายน 2561 394
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 271

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822