Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางเดือน พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 120
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 72
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ปี 2561 01 พฤษภาคม 2561 125
ประกาศเชิญชวน เดือน เมษายน 2561 27 เมษายน 2561 105
ราคากลางเดือน เมษายน 2561 27 เมษายน 2561 228
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 102
ราคากลางเดือน มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 242
ประกาศเชิญชวน เดือน มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 147
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ปี 2561 23 มีนาคม 2561 189
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 169

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822