Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 128
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ปี 2561 02 สิงหาคม 2561 161
ราคากลางเดือน กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 197
ประกาศเชิญชวน เดือน กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 118
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 294
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ปี 2561 04 กรกฎาคม 2561 173
ประกาศเชิญชวน เดือน มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 134
ราคากลางเดือน มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 217
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปี 2561 04 มิถุนายน 2561 295
ประกาศเชิญชวน เดือน พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 198

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822