Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 129
ราคากลางเดือน มกราคม 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 139
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปี 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 160
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 148
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2560 05 มกราคม 2561 160
ราคากลางเดือน ธันวาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 178
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 157
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 164
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2560 30 พฤศจิกายน 2560 146
ราคากลางเดือน พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 231

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822