Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ข่าวการประกวดราคา ประจำเดือน เมษายน 2563 05 เมษายน 2563 4
สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง เมษายน 2563 04 เมษายน 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2563 04 เมษายน 2563 4
ราคากลาง ประจำเดือน เมษายน 2563 03 เมษายน 2563 9
ราคากลาง ประจำเดือนมีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 74
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ประจำเดือน มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 43
ประกาศเผยแพร่แผน และประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 มีนาคม 2563 43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๓ ตามแบบ สขร.๑ 06 มีนาคม 2563 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563 51
สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563 47

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822