Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางเดือน กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 54
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 50
ราคากลางเดือน มกราคม 2562 28 มกราคม 2562 120
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปี 2562 02 มกราคม 2562 119
ประกาศเชิญชวน เดือน ธันวาคม 2561 25 ธันวาคม 2561 93
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2561 24 ธันวาคม 2561 157
ราคากลางเดือน ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561 172
ราคากลางเดือน พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561 225
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2561 05 พฤศจิกายน 2561 208
ราคากลางเดือน ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 189

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822