Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เดือน สิงหาคม ปี 2562 25 สิงหาคม 2562 3
ราคากลางเดือน สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562 27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ 09 สิงหาคม 2562 20
สำเนาประกาศงานจ้าง เดือน สิงหาคม ปี 2562 09 สิงหาคม 2562 30
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปี 2562 08 สิงหาคม 2562 34
สำเนาประกาศงานจ้าง เดือน กรกฎาคม ปี 2562 29 กรกฎาคม 2562 41
ราคากลางเดือน กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562 104
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เดือน กรกฏาคม ปี 2562 13 กรกฎาคม 2562 75
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ 05 กรกฎาคม 2562 84
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม ปี 2562 05 กรกฎาคม 2562 121

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822