Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ปี ๒๕๖๑ ตามแบบ สขร.๑ 11 ตุลาคม 2562 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี ๒๕๖๑ ตามแบบ สขร.๑ 11 ตุลาคม 2562 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ 08 ตุลาคม 2562 11
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ปี 2562 07 ตุลาคม 2562 16
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 กันยายน 2562 34
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 กันยายน 2562 26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๑ ตามแบบ สขร.๑ 23 กันยายน 2562 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๑ ตามแบบ สขร.๑ 23 กันยายน 2562 29
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เดือน กันยายน ปี 2562 22 กันยายน 2562 49
ราคากลางเดือน กันยายน 2562 06 กันยายน 2562 78

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822