Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางเดือน มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 7
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปี 2561 11 มกราคม 2561 18
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 5
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2560 05 มกราคม 2561 55
ราคากลางเดือน ธันวาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 70
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 58
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 19 ธันวาคม 2560 93
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 64
ราคากลางเดือน พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 107
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี 2560 15 พฤศจิกายน 2560 108

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822