Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเชิญชวน เดือน มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 18
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ปี 2561 23 มีนาคม 2561 47
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 23 มีนาคม 2561 215
ราคากลางเดือน มีนาคม 2561 22 มีนาคม 2561 81
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 20
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 80
ราคากลางเดือน กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 118
ประกาศเชิญชวน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 80
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 81
ราคากลางเดือน มกราคม 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 96

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822