Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 4
ราคากลาง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 23 กรกฎาคม 2563 62
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 46
สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง กรกฎาคม 2563 02 กรกฎาคม 2563 77
ข่าวการประกวดราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 02 กรกฎาคม 2563 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 02 กรกฎาคม 2563 84
ราคากลาง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 116
สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563 128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 02 มิถุนายน 2563 132

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822