Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางเดือน ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 18
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี 2561 08 ตุลาคม 2561 13
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05 ตุลาคม 2561 606
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ปี 2561 04 ตุลาคม 2561 108
ราคากลางเดือน กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 131
ประกาศเชิญชวน เดือน กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 42
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปี 2561 10 กันยายน 2561 127
ราคากลางเดือน สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 155
ประกาศเชิญชวน เดือน สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 88
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 119

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822