Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางเดือน ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561 28
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2561 03 ธันวาคม 2561 26
ราคากลางเดือน พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561 103
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2561 05 พฤศจิกายน 2561 98
ราคากลางเดือน ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 93
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี 2561 29 ตุลาคม 2561 78
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17 ตุลาคม 2561 697
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12 ตุลาคม 2561 64
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ปี 2561 04 ตุลาคม 2561 189
ราคากลางเดือน กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 227

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822