Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางเดือน มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 57
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ปี 2561 20 มิถุนายน 2561 34
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 27
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 มิถุนายน 2561 377
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปี 2561 04 มิถุนายน 2561 142
ประกาศเชิญชวน เดือน พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 77
ราคากลางเดือน พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 103
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 57
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ปี 2561 01 พฤษภาคม 2561 105
ประกาศเชิญชวน เดือน เมษายน 2561 27 เมษายน 2561 86

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822