Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางเดือน สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 40
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปี 2561 14 สิงหาคม 2561 14
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06 สิงหาคม 2561 482
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ปี 2561 02 สิงหาคม 2561 81
ราคากลางเดือน กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 82
ประกาศเชิญชวน เดือน กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 56
ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 115
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ปี 2561 04 กรกฎาคม 2561 81
ประกาศเชิญชวน เดือน มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 67

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822