Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 57 รายการ 02 มิถุนายน 2559 763
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 31 พฤษภาคม 2559 1086
คอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี 19 พฤษภาคม 2559 1282
วันวิสาขบูชา ปี 2559 18 พฤษภาคม 2559 1079
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง 02 พฤษภาคม 2559 378
วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 11 เมษายน 2559 848
วันจักรี (Chakri Memorial Day) ปี 2559 06 เมษายน 2559 714
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับอำเภอระหว่าง วันที่ 10-24 มีนาคม 2559 15 มีนาคม 2559 372
“กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” 14 มีนาคม 2559 1028
ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 09 มีนาคม 2559 695

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822