Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2559 16 กุมภาพันธ์ 2559 441
กิจกกรมบ้านไทยและวิถีชิวิตไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 09 กุมภาพันธ์ 2559 324
แผ่นพับแนะนำการจดทะเบียนสถานการค้า และเสียภาษีน้ำมัน 04 กุมภาพันธ์ 2559 486
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 08 มกราคม 2559 1322
บริจาคโลหิตในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88พรรษา 03 ธันวาคม 2558 271
แจ๋วพาเที่ยว - เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ 24 พฤศจิกายน 2558 609
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 19 พฤศจิกายน 2558 1591
Big Cleaning Day 2558 12 พฤศจิกายน 2558 1496
แบบสอบถามปัญหาและความต้องการการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 09 พฤศจิกายน 2558 2198
เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ประจำปี 2558 09 พฤศจิกายน 2558 2473

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822