Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 4 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 24 ม.ค.60 24 มกราคม 2560 689
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ตำแหน่ง ปลัด อบจ.ลพบุรี จำนวน 1 อัตรา 20 มกราคม 2560 703
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 20 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค.60 05 มกราคม 2560 1108
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แก่ประชาชนชาวไทย 04 มกราคม 2560 280
เปิดรับสมัคร ยุวชนประชาชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560 26 ธันวาคม 2559 604
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 4 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 19 ธ.ค.59 19 ธันวาคม 2559 1118
รู้ทัน “ไข้หวัด” หนาวนี้ไม่มีป่วย 18 พฤศจิกายน 2559 970
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 15 พฤศจิกายน 2559 1131
การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 28 กันยายน 19 ตุลาคม 2559 908
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 2559 1796

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822