Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 13 กรกฎาคม 2559 994
การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 30 มิถุนายน 2559 1770
กำหนดเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2559 30 มิถุนายน 2559 1148
ติดตามสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญด้วย แอปพลิเคชั่น "ฉลาดรู้ประชามติ (Smart Info)" 13 มิถุนายน 2559 675
เถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 08 มิถุนายน 2559 701
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 57 รายการ 02 มิถุนายน 2559 754
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 31 พฤษภาคม 2559 1060
คอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี 19 พฤษภาคม 2559 1257
วันวิสาขบูชา ปี 2559 18 พฤษภาคม 2559 1062
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง 02 พฤษภาคม 2559 366

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822