Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 08 มิถุนายน 2559 614
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 57 รายการ 02 มิถุนายน 2559 685
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 31 พฤษภาคม 2559 757
คอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี 19 พฤษภาคม 2559 1089
วันวิสาขบูชา ปี 2559 18 พฤษภาคม 2559 1002
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง 02 พฤษภาคม 2559 304
วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 11 เมษายน 2559 738
วันจักรี (Chakri Memorial Day) ปี 2559 06 เมษายน 2559 636
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับอำเภอระหว่าง วันที่ 10-24 มีนาคม 2559 15 มีนาคม 2559 286
“กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” 14 มีนาคม 2559 876

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822