Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
วันวิสาขบูชา ปี 2559 18 พฤษภาคม 2559 986
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง 02 พฤษภาคม 2559 292
วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 11 เมษายน 2559 725
วันจักรี (Chakri Memorial Day) ปี 2559 06 เมษายน 2559 624
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับอำเภอระหว่าง วันที่ 10-24 มีนาคม 2559 15 มีนาคม 2559 274
“กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” 14 มีนาคม 2559 832
ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 09 มีนาคม 2559 597
อบจ.ลพบุรี กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับอำเภอ 07 มีนาคม 2559 769
งานเดิน-วิ่ง สู่สุขภาพดี 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 01 มีนาคม 2559 250
กำหนดเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2559 16 กุมภาพันธ์ 2559 441

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822