Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
วันวิสาขบูชา ประจำปี2560 08 พฤษภาคม 2560 399
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 04 พฤษภาคม 2560 618
วันจักรี (Chakri Memorial Day) ปี 2560 06 เมษายน 2560 361
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560 01 เมษายน 2560 880
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 36 อัตรา อบจ.ลพบุรี 24 มีนาคม 2560 1195
โรคจากภาวะอากาศร้อน 23 มีนาคม 2560 665
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560 417
การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 10 กุมภาพันธ์ 2560 505
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระนารายราชนิเวศน์ 09 กุมภาพันธ์ 2560 286
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 8 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค.60 06 กุมภาพันธ์ 2560 582

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822