Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดวันประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 09 สิงหาคม 2559 950
คำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 04 สิงหาคม 2559 636
เปิดประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 03 สิงหาคม 2559 1041
การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 13 กรกฎาคม 2559 917
การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 30 มิถุนายน 2559 1689
กำหนดเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2559 30 มิถุนายน 2559 1050
ติดตามสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญด้วย แอปพลิเคชั่น "ฉลาดรู้ประชามติ (Smart Info)" 13 มิถุนายน 2559 517
เถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 08 มิถุนายน 2559 599
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 57 รายการ 02 มิถุนายน 2559 672
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 31 พฤษภาคม 2559 717

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822