Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 สมัยแรก 01 กันยายน 2559 740
กำหนดวันประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 24 สิงหาคม 2559 1386
การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและนักเรียนในท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 18 สิงหาคม 2559 469
กำหนดวันประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 09 สิงหาคม 2559 960
คำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 04 สิงหาคม 2559 647
เปิดประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 03 สิงหาคม 2559 1052
การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 13 กรกฎาคม 2559 927
การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 30 มิถุนายน 2559 1699
กำหนดเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2559 30 มิถุนายน 2559 1060
ติดตามสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญด้วย แอปพลิเคชั่น "ฉลาดรู้ประชามติ (Smart Info)" 13 มิถุนายน 2559 537

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822