Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 4 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 24 ม.ค.60 24 มกราคม 2560 635
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ตำแหน่ง ปลัด อบจ.ลพบุรี จำนวน 1 อัตรา 20 มกราคม 2560 651
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 20 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค.60 05 มกราคม 2560 1066
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แก่ประชาชนชาวไทย 04 มกราคม 2560 202
เปิดรับสมัคร ยุวชนประชาชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560 26 ธันวาคม 2559 558
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 4 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 19 ธ.ค.59 19 ธันวาคม 2559 1053
รู้ทัน “ไข้หวัด” หนาวนี้ไม่มีป่วย 18 พฤศจิกายน 2559 922
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 15 พฤศจิกายน 2559 1087
การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 28 กันยายน 19 ตุลาคม 2559 856
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 2559 1754

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822