Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงกา่ร "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล" 13 พฤศจิกายน 2561 567
ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 09 พฤศจิกายน 2561 520
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม 06 พฤศจิกายน 2561 821
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาควิชาความรู้ความสามารถ 02 พฤศจิกายน 2561 775
วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 22 ตุลาคม 2561 697
ประกาศสรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 22 ตุลาคม 2561 569
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 22 ตุลาคม 2561 641
โครงการ Local Digital Tourism Management และประชาสัมพันธ์ Airbnb 17 ตุลาคม 2561 793
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 11 ตุลาคม 2561 559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี 10 ตุลาคม 2561 530

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822