Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 15 พฤศจิกายน 2559 1060
การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 28 กันยายน 19 ตุลาคม 2559 825
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 2559 1726
ขอเชิญร่วมงานบุญ พิธีเททองหล่อพระพุทธโสธรจำลองและพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดธรรมิกาวาส (ค้างคาว) 13 ตุลาคม 2559 2968
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น 04 ตุลาคม 2559 2789
ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 12 กันยายน 2559 1135
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 05 กันยายน 2559 83
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 สมัยแรก 01 กันยายน 2559 778
กำหนดวันประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 24 สิงหาคม 2559 1426
การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและนักเรียนในท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 18 สิงหาคม 2559 511

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822