Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 1100
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 14 กุมภาพันธ์ 2562 988
ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ปี 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 1100
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคู่สมรสร่วมกิจกรรม จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2562 24 มกราคม 2562 834
สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรี คัพ ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 23 มกราคม 2562 898
ฝึกงาน IM Japan 2562 14 มกราคม 2562 786
บัญชีแก้เปลี่ยนคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 มกราคม 2562 711
เผยแพร่งบแสดงผลการดำเนินงาน(กองคลัง) 10 มกราคม 2562 684
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย2562 09 มกราคม 2562 895
เผยแพร่งบแสดงผลการดำเนินงาน 2562 09 มกราคม 2562 675

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822