Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เปิดรับสมัคร ยุวชนประชาชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560 26 ธันวาคม 2559 488
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 4 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 19 ธ.ค.59 19 ธันวาคม 2559 989
รู้ทัน “ไข้หวัด” หนาวนี้ไม่มีป่วย 18 พฤศจิกายน 2559 836
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 15 พฤศจิกายน 2559 1024
การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 28 กันยายน 19 ตุลาคม 2559 786
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 2559 1685
ขอเชิญร่วมงานบุญ พิธีเททองหล่อพระพุทธโสธรจำลองและพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดธรรมิกาวาส (ค้างคาว) 13 ตุลาคม 2559 2906
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น 04 ตุลาคม 2559 2743
ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 12 กันยายน 2559 1094
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 05 กันยายน 2559 41

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822