Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย2562 09 มกราคม 2562 634
เผยแพร่งบแสดงผลการดำเนินงาน 2562 09 มกราคม 2562 507
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน 25 ธันวาคม 2561 536
ประกาศการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร 07 ธันวาคม 2561 693
ผังการลงทะเบียนรายงานตัว ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก 04 ธันวาคม 2561 638
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายจากโฟมบรรจุอาหาร 28 พฤศจิกายน 2561 765
ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น 27 พฤศจิกายน 2561 719
รับสมัคร อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 3 22 พฤศจิกายน 2561 1234
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบจ.ลพบุรี 22 พฤศจิกายน 2561 865
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 14 พฤศจิกายน 2561 671

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822