Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครอง 13 พฤษภาคม 2562 645
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 เมษายน 2562 1245
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 05 เมษายน 2562 961
กำหนดการพิธีจัดทำน้ำอภิเษก และประวัติบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี 05 เมษายน 2562 902
กำหนดการพิธีพลีกรรมตักน้ำ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 02 เมษายน 2562 825
ประชาสัมพันธ์ รายการ"เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก" 25 มีนาคม 2562 958
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 14 มีนาคม 2562 692
วีดีทัศน์แนะนำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 11 มีนาคม 2562 659
ประชาสัมพันธ์คลิปวีดิทัศน์เนื่องในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 04 มีนาคม 2562 899
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 01 มีนาคม 2562 686

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822