Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 36 อัตรา อบจ.ลพบุรี 24 มีนาคม 2560 1010
โรคจากภาวะอากาศร้อน 23 มีนาคม 2560 516
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560 313
การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 10 กุมภาพันธ์ 2560 388
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระนารายราชนิเวศน์ 09 กุมภาพันธ์ 2560 180
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 8 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค.60 06 กุมภาพันธ์ 2560 463
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 4 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 24 ม.ค.60 24 มกราคม 2560 541
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ตำแหน่ง ปลัด อบจ.ลพบุรี จำนวน 1 อัตรา 20 มกราคม 2560 588
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 20 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค.60 05 มกราคม 2560 992
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แก่ประชาชนชาวไทย 04 มกราคม 2560 132

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822