Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 02 ตุลาคม 2562 627
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 23 กันยายน 2562 563
เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ความรู้เลือกตั้งท้องถิ่น 12 กันยายน 2562 639
กิจกรรมวันพิษสุนัขบ้าโลก 16 กันยายน 2562 12 กันยายน 2562 557
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 21 สิงหาคม 2562 657
สูจิบัตรการแข่งขัน อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 5 14 สิงหาคม 2562 757
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 31 กรกฎาคม 2562 766
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2562 24 มิถุนายน 2562 1128
การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 21 มิถุนายน 2562 1185
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 04 มิถุนายน 2562 659

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822