Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 21 มิถุนายน 2562 916
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 04 มิถุนายน 2562 454
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครอง 13 พฤษภาคม 2562 449
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 เมษายน 2562 899
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 05 เมษายน 2562 645
กำหนดการพิธีจัดทำน้ำอภิเษก และประวัติบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี 05 เมษายน 2562 611
กำหนดการพิธีพลีกรรมตักน้ำ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 02 เมษายน 2562 599
ประชาสัมพันธ์ รายการ"เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก" 25 มีนาคม 2562 684
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 14 มีนาคม 2562 481
วีดีทัศน์แนะนำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 11 มีนาคม 2562 458

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822