Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 10 สิงหาคม 2560 363
ล้างมือ สวมหน้ากาก ยับยั้งไข้หวัดใหญ่ ปี 2560 08 สิงหาคม 2560 154
กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปี 2560 27 กรกฎาคม 2560 266
กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 27 กรกฎาคม 2560 219
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) 18 กรกฎาคม 2560 327
วันอาสาฬหบูชา 07 กรกฎาคม 2560 146
สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 1 28 มิถุนายน 2560 3216
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2560 20 มิถุนายน 2560 315
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 36 อัตรา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 14 มิถุนายน 2560 421
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดอบจ.ลพบุรี 13 มิถุนายน 2560 211

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822