Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 1 30 พฤษภาคม 2560 280
ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา อบจ.ลพบุรี 22 พฤษภาคม 2560 161
วันวิสาขบูชา ประจำปี2560 08 พฤษภาคม 2560 189
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 04 พฤษภาคม 2560 249
วันจักรี (Chakri Memorial Day) ปี 2560 06 เมษายน 2560 202
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560 01 เมษายน 2560 709
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 36 อัตรา อบจ.ลพบุรี 24 มีนาคม 2560 987
โรคจากภาวะอากาศร้อน 23 มีนาคม 2560 487
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560 298
การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 10 กุมภาพันธ์ 2560 371

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822