Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2560 20 มิถุนายน 2560 244
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 36 อัตรา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 14 มิถุนายน 2560 365
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดอบจ.ลพบุรี 13 มิถุนายน 2560 150
วันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 09 มิถุนายน 2560 194
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 1 30 พฤษภาคม 2560 294
ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา อบจ.ลพบุรี 22 พฤษภาคม 2560 173
วันวิสาขบูชา ประจำปี2560 08 พฤษภาคม 2560 206
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 04 พฤษภาคม 2560 323
วันจักรี (Chakri Memorial Day) ปี 2560 06 เมษายน 2560 220
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560 01 เมษายน 2560 725

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822