Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงานงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 07 ตุลาคม 2562 298
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 02 ตุลาคม 2562 364
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 23 กันยายน 2562 346
เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ความรู้เลือกตั้งท้องถิ่น 12 กันยายน 2562 405
กิจกรรมวันพิษสุนัขบ้าโลก 16 กันยายน 2562 12 กันยายน 2562 341
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 21 สิงหาคม 2562 464
สูจิบัตรการแข่งขัน อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 5 14 สิงหาคม 2562 499
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 31 กรกฎาคม 2562 496
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2562 24 มิถุนายน 2562 804
การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 21 มิถุนายน 2562 916

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822