Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ท้องถิ่นไทย ใสสะอาด 22 กันยายน 2560 99
ไข้หวัดใหญ่ ทุกสายพันธ์ ป้องกันได้ด้วยมาตราการ " ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด และฉีีดวัคซีนป้องกัน" 05 กันยายน 2560 88
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 90
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 10 สิงหาคม 2560 280
ล้างมือ สวมหน้ากาก ยับยั้งไข้หวัดใหญ่ ปี 2560 08 สิงหาคม 2560 83
กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปี 2560 27 กรกฎาคม 2560 188
กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 27 กรกฎาคม 2560 152
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) 18 กรกฎาคม 2560 255
วันอาสาฬหบูชา 07 กรกฎาคม 2560 77
สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 1 28 มิถุนายน 2560 1808

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822