Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม 06 พฤศจิกายน 2561 46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาควิชาความรู้ความสามารถ 02 พฤศจิกายน 2561 218
วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 22 ตุลาคม 2561 103
ประกาศสรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 22 ตุลาคม 2561 82
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 22 ตุลาคม 2561 51
โครงการ Local Digital Tourism Management และประชาสัมพันธ์ Airbnb 17 ตุลาคม 2561 153
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 11 ตุลาคม 2561 53
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี 10 ตุลาคม 2561 79
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ของ อบจ.ลพบุรี 28 กันยายน 2561 384
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี 24 กันยายน 2561 159

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822