Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 14 กุมภาพันธ์ 2562 9
ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ปี 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 19
แจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 13 กุมภาพันธ์ 2562 11
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคู่สมรสร่วมกิจกรรม จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2562 24 มกราคม 2562 37
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 24 มกราคม 2562 34
สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรี คัพ ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 23 มกราคม 2562 103
ฝึกงาน IM Japan 2562 14 มกราคม 2562 56
บัญชีแก้เปลี่ยนคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 มกราคม 2562 43
เผยแพร่งบแสดงผลการดำเนินงาน(กองคลัง) 10 มกราคม 2562 41
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561 09 มกราคม 2562 40

หมวดหมู่รอง

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822