Get Adobe Flash player
มีข้อผิดพลาด
  • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
  • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงกา่ร "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล" 13 พฤศจิกายน 2561 3
ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 09 พฤศจิกายน 2561 7
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม 06 พฤศจิกายน 2561 9
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาควิชาความรู้ความสามารถ 02 พฤศจิกายน 2561 114
วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 22 ตุลาคม 2561 57
ประกาศสรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 22 ตุลาคม 2561 36
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 22 ตุลาคม 2561 10
โครงการ Local Digital Tourism Management และประชาสัมพันธ์ Airbnb 17 ตุลาคม 2561 80
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 11 ตุลาคม 2561 20
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี 10 ตุลาคม 2561 37

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822