Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 23 เมษายน 2561 3
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2561 17 เมษายน 2561 13
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 02 เมษายน 2561 29
สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 2 09 มีนาคม 2561 266
วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 78
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 - ประชาสัมพันธ์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 109
ประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 15 มกราคม 2561 122
ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 20 พฤศจิกายน 2560 176
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 142
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ 02 พฤศจิกายน 2560 139

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822