Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผลการประเมินการสำรวจปัญหาความต้องการสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 27 พฤษภาคม 2563 7
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม 24 กุมภาพันธ์ 2563 120
ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ปี 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563 263
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 27 มกราคม 2563 176
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓ 23 มกราคม 2563 167
ฟุตบอลต้านยาเสพติด " อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 15 มกราคม 2563 746
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบ อบจ.ลบ) ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ตุลาคม 2562 305
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 ตุลาคม 2562 300
จุลสารงานวินัยและนิติการ ฉบับที่ 1 09 ตุลาคม 2562 306
รายงานสรุปผลการฝึกอบรม "หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง" รุ่นที่ 5 07 ตุลาคม 2562 306

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822