Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) ประจำปี 2561 15 มิถุนายน 2561 254
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 14 มิถุนายน 2561 257
งาน“เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 11 มิถุนายน 2561 242
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 07 มิถุนายน 2561 227
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี 06 มิถุนายน 2561 297
อบจ.ลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จัดแถลงข่าว งาน “เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์” ประจำปีงบประมาณ 2561 01 มิถุนายน 2561 248
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมและกิจกรรมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 31 พฤษภาคม 2561 269
พิธีปิดการแข่งขัน “ฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561 31 พฤษภาคม 2561 270
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ คณะจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 21 พฤษภาคม 2561 229
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการ เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 18 พฤษภาคม 2561 311

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822