Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดฯ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 ณ วัดโคกลำพาน 17 สิงหาคม 2560 195
อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 15 สิงหาคม 2560 211
อบจ.ลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณ ลานชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 15 สิงหาคม 2560 210
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ นำเหล่าข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานเอนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 14 สิงหาคม 2560 206
นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดฯและคณะข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี 14 สิงหาคม 2560 198
นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 14 สิงหาคม 2560 193
นางสาวอุมาพร คลังผา รอง นายกอบจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 11 สิงหาคม 2560 205
อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและประชาคมท้องถิ่นสัดส่วนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 /2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 07 สิงหาคม 2560 186
คณะข้าราชการ อบจ.ลพบุรีร่วมวางพวงมาลาหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เนื่องในงานวันระพี 60 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดลพบุรี 07 สิงหาคม 2560 180
นายสุกฤษณ์ จับประยงค์ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้านประจำปี 2560 ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 03 สิงหาคม 2560 178

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822