Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานการเงินการคลังพัสดุ” หัวข้อ ข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 18 เมษายน 2560 129
อบจ.ลพบุรีร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 11 เมษายน 2560 172
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธโสธรจำลอง ณ ที่ทำการหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 11 เมษายน 2560 150
นางสาวผกาทิพย์ บัวดี ผอ.กองแผนฯ อบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี ปี 2560 07 เมษายน 2560 165
อบจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ณ สนามกีพระราเมศวร 05 เมษายน 2560 137
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกอบจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก" ประจำปี 2560 04 เมษายน 2560 163
นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดอบจลพบุรีนำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ 31 มีนาคม 2560 137
รอยพระบาทแห่งความทรงจำ จ.ลพบุรี || ไทยรัฐนิวส์โชว์ 28 มีนาคม 2560 277
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน ประจำปี 2560 โดยเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพิษณุโลก 28 มีนาคม 2560 134
อบจ.ลพบุรี ร่วมกับ กศน.อ.เมืองจังหวัดลพบุรี มอบใบประกาศนียบัตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมง 27 มีนาคม 2560 147

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822