Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ 20 กรกฎาคม 2560 126
อบจ.ลพบุรี จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศประจำปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง 19 กรกฎาคม 2560 128
นายจรูญ วงษ์ขำ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 17 กรกฎาคม 2560 131
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างสำนึกพลเมือง โดย อบจ.ลพบุรี 13 กรกฎาคม 2560 136
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560 11 กรกฎาคม 2560 195
อบจ.ลพบุรีดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานขาดอันเกิดจากภัยน้ำหลาก เข้าดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานขาดอันเกิดจากภัยน้ำหลาก ไหลมาจากทางอำเภอสระโบสถ์ ที่ถนน ลบ.ถ 1-0025 สายวังกระทุ่ม-ชอนบอน 11 กรกฎาคม 2560 187
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 56 รูป ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560 11 กรกฎาคม 2560 183
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีร่วมกันแห่เทียนพรรษาเนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 07 กรกฎาคม 2560 172
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรี คัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 05 กรกฎาคม 2560 200
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย 29 มิถุนายน 2560 154

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822