Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 18 กรกฎาคม 2561 361
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี 2561 18 กรกฎาคม 2561 301
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณวงเวียนเทพสตรี 11 กรกฎาคม 2561 386
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 56 รูป ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561 379
อบจ.ลพบุรีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 09 กรกฎาคม 2561 348
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 29 มิถุนายน 2561 308
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 27 มิถุนายน 2561 338
นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกฯ เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างสำนึกพลเมืองโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 4 26 มิถุนายน 2561 327
อบจ.ลพบุรี ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกตูม 25 มิถุนายน 2561 377
อบจ.ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ตรัง 20 มิถุนายน 2561 347

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822