Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม ประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกา 01 สิงหาคม 2560 138
อบจ.ลพบุรีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณพระปรางค์สามยอด 28 กรกฎาคม 2560 146
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ นำเหล่าข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี 28 กรกฎาคม 2560 141
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี 28 กรกฎาคม 2560 149
นายกอบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 153
อบจ.ลพบุรี ร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ณ วัดเสาธงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 27 กรกฎาคม 2560 152
อบจ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 27 กรกฎาคม 2560 137
นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายก อบจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการอบรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดลพบุรี ปี 2560 26 กรกฎาคม 2560 135
อบจ.ลพบุรี ปลูกต้นไม้ 400 ต้น ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 26 กรกฎาคม 2560 136
นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาฯ เปิดการอบรมตามโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมจัดเลี้ยงมนณิพา 25 กรกฎาคม 2560 158

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822