Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี วันที่ 13 ก.พ.2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 203
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี วันที่ 12 ก.พ.2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 220
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 1 ปี 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561 200
อบจ.ลพบุรีเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ภูษาอาภรณ์สมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 02 กุมภาพันธ์ 2561 216
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี และคณะผู้บริหารฯ ได้ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการที่มารายงานตัว จำนวน 13 คน 01 กุมภาพันธ์ 2561 210
อบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP 30 มกราคม 2561 193
อบจ.ลพบุรี ร่วมประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2561 25 มกราคม 2561 202
จังหวัดลพบุรี จัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ โดยมีตัวแทนชาติต่างๆ รวม 15 ประเทศ 18 มกราคม 2561 223
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2561 18 มกราคม 2561 222
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2561 17 มกราคม 2561 219

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822