Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาฯ และคณะลงพื้นที่ตรวจกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี ประจำปี 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาสอน จังหวัดลพบุรี 31 สิงหาคม 2560 238
อบจ.ลพบุรี จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 30 สิงหาคม 2560 231
อบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ประจำปี 2560 29 สิงหาคม 2560 233
นายสุรเชษฐ์ ชุ่มฤทธิ์ ส.อบจ.ลพบุรี เขต อ.ชัยบาดาล เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำป่าสัก ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ 29 สิงหาคม 2560 254
คณะกลุ่มจริยธรรมของ อบจ.ลพบุรี นำโดย นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ นำ เงินทุนการศึกษา กว่า 16,000 บาท อุปกรณ์ การเรียนต่าง ๆ พร้อมด้วย จักยาน จำนวน 4 คัน นำไปมอบให้กับทางคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี 28 สิงหาคม 2560 249
นายวิจารณ์ จารุศุภกรกุล ส.อบจ.ลพบุรี เขต อ.ลำสนธิ เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำป่าสัก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 28 สิงหาคม 2560 232
นายภัทรลพ ภัทรบดี ส.อบจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 24 สิงหาคม 2560 226
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รับบริจาคเลือดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 22 สิงหาคม 2560 217
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน นักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี 22 สิงหาคม 2560 237
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 18 สิงหาคม 2560 209

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822