Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2561 412
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 18 กรกฎาคม 2561 411
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี 2561 18 กรกฎาคม 2561 360
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณวงเวียนเทพสตรี 11 กรกฎาคม 2561 442
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 56 รูป ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561 430
อบจ.ลพบุรีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 09 กรกฎาคม 2561 424
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 29 มิถุนายน 2561 361
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 27 มิถุนายน 2561 394
นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกฯ เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างสำนึกพลเมืองโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 4 26 มิถุนายน 2561 383
อบจ.ลพบุรี ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกตูม 25 มิถุนายน 2561 441

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822