Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 56 รูป ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560 11 กรกฎาคม 2560 115
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีร่วมกันแห่เทียนพรรษาเนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 07 กรกฎาคม 2560 117
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรี คัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 05 กรกฎาคม 2560 146
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย 29 มิถุนายน 2560 107
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน ประจำปี 2560 27 มิถุนายน 2560 144
อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 26 มิถุนายน 2560 106
นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 26 มิถุนายน 2560 89
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนดงตาล 22 มิถุนายน 2560 97
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองม่วง 20 มิถุนายน 2560 91
นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกฯ เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560 15 มิถุนายน 2560 100

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822