Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ นำเหล่าข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานเอนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 14 สิงหาคม 2560 164
นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดฯและคณะข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี 14 สิงหาคม 2560 149
นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 14 สิงหาคม 2560 150
นางสาวอุมาพร คลังผา รอง นายกอบจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 11 สิงหาคม 2560 157
อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและประชาคมท้องถิ่นสัดส่วนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 /2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 07 สิงหาคม 2560 143
คณะข้าราชการ อบจ.ลพบุรีร่วมวางพวงมาลาหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เนื่องในงานวันระพี 60 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดลพบุรี 07 สิงหาคม 2560 141
นายสุกฤษณ์ จับประยงค์ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้านประจำปี 2560 ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 03 สิงหาคม 2560 140
อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม ประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม 02 สิงหาคม 2560 146
อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม ประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ณ ห้องประชุม อบจ.ลพบุรี ชั้น 4 02 สิงหาคม 2560 133
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร 02 สิงหาคม 2560 145

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822