Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ข้าราชการในสังกัดฯร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 24 กรกฎาคม 2561 138
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนดลตาลวิทยา 24 กรกฎาคม 2561 239
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2561 177
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 18 กรกฎาคม 2561 178
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี 2561 18 กรกฎาคม 2561 138
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณวงเวียนเทพสตรี 11 กรกฎาคม 2561 231
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 56 รูป ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561 198
อบจ.ลพบุรีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 09 กรกฎาคม 2561 168
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 29 มิถุนายน 2561 128
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 27 มิถุนายน 2561 159

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822