Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นายสุรเชษฐ์ ชุ่มฤทธิ์ ส.อบจ.ลพบุรี เขต อ.ชัยบาดาล เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำป่าสัก ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ 29 สิงหาคม 2560 202
คณะกลุ่มจริยธรรมของ อบจ.ลพบุรี นำโดย นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ นำ เงินทุนการศึกษา กว่า 16,000 บาท อุปกรณ์ การเรียนต่าง ๆ พร้อมด้วย จักยาน จำนวน 4 คัน นำไปมอบให้กับทางคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี 28 สิงหาคม 2560 195
นายวิจารณ์ จารุศุภกรกุล ส.อบจ.ลพบุรี เขต อ.ลำสนธิ เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำป่าสัก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 28 สิงหาคม 2560 184
นายภัทรลพ ภัทรบดี ส.อบจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 24 สิงหาคม 2560 181
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รับบริจาคเลือดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 22 สิงหาคม 2560 171
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน นักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี 22 สิงหาคม 2560 186
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 18 สิงหาคม 2560 164
นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดฯ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 ณ วัดโคกลำพาน 17 สิงหาคม 2560 148
อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 15 สิงหาคม 2560 167
อบจ.ลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณ ลานชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 15 สิงหาคม 2560 167

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822