Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกฯเปิดการอบรม ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 09 สิงหาคม 2561 476
สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกสำโรงและลำนารายณ์จัดกิจรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 439
สนามกีฬาพระราเมศวรจัดกิจรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 402
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีจัดกิจรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 515
คณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกิจกรรม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 353
กลุ่มจริยธรรม กลุ่ม 3 ร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี “กิจกรรมทำความสะอาดเพื่อแม่” 08 สิงหาคม 2561 357
อบจ.ลพบุรี ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดลพบุรี 07 สิงหาคม 2561 372
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้ วิถีปราชญ์ชาวบ้านประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 07 สิงหาคม 2561 397
กลุ่มจริยธรรม กลุ่มที่ 2 นำโดย นางเพ็ญพรรณ จันทรจามร ผู้อำนวยการกองคลัง ได้จัดกิจกรรมกลุ่ม "กิจกรรมบริจาคโลหิต " ณ บริเวณ ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 03 สิงหาคม 2561 387
นายวีระพล เกิดภู่ ส.อบจ.ลพบุรี เปิดการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ณ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดครีรัตนคีรี (เขาแก้ว) 02 สิงหาคม 2561 453

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822