Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 27 กรกฎาคม 2560 74
นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายก อบจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการอบรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดลพบุรี ปี 2560 26 กรกฎาคม 2560 79
อบจ.ลพบุรี ปลูกต้นไม้ 400 ต้น ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 26 กรกฎาคม 2560 81
นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาฯ เปิดการอบรมตามโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมจัดเลี้ยงมนณิพา 25 กรกฎาคม 2560 93
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ 20 กรกฎาคม 2560 73
อบจ.ลพบุรี จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศประจำปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง 19 กรกฎาคม 2560 70
นายจรูญ วงษ์ขำ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 17 กรกฎาคม 2560 71
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างสำนึกพลเมือง โดย อบจ.ลพบุรี 13 กรกฎาคม 2560 73
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560 11 กรกฎาคม 2560 132
อบจ.ลพบุรีดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานขาดอันเกิดจากภัยน้ำหลาก เข้าดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานขาดอันเกิดจากภัยน้ำหลาก ไหลมาจากทางอำเภอสระโบสถ์ ที่ถนน ลบ.ถ 1-0025 สายวังกระทุ่ม-ชอนบอน 11 กรกฎาคม 2560 120

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822