Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การแข่งขันกีฬา นักเรียนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 (อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 4) ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา 20 สิงหาคม 2561 672
นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัด อบจ.ลพบุรี ต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ จากคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดลพบุรี 16 สิงหาคม 2561 565
อบจ.ลพบุรีมอบใบประกาศผู้ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 15 สิงหาคม 2561 487
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ปี 2561 รุ่นที่ 1 14 สิงหาคม 2561 555
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรีนำเหล่าข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 497
นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัด อบจ.ลพบุรี นำเหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้สูงอายุ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 510
นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัด อบจ.ลพบุรี นำเหล่าข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 507
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 555
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี (หลังใหม่) 10 สิงหาคม 2561 526
จ่าเอก บำรุงวงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ นางวิภาพร พึ่งสุข ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ คณะข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ทำการตรวจเยี่ยม กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างงานให้กับประชาชน 09 สิงหาคม 2561 544

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822