Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี (หลังใหม่) 10 สิงหาคม 2561 118
จ่าเอก บำรุงวงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ นางวิภาพร พึ่งสุข ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ คณะข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ทำการตรวจเยี่ยม กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างงานให้กับประชาชน 09 สิงหาคม 2561 126
นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกฯเปิดการอบรม ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 09 สิงหาคม 2561 119
สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกสำโรงและลำนารายณ์จัดกิจรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 119
สนามกีฬาพระราเมศวรจัดกิจรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 108
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีจัดกิจรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 120
คณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกิจกรรม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 118
กลุ่มจริยธรรม กลุ่ม 3 ร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี “กิจกรรมทำความสะอาดเพื่อแม่” 08 สิงหาคม 2561 138
อบจ.ลพบุรี ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดลพบุรี 07 สิงหาคม 2561 124
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้ วิถีปราชญ์ชาวบ้านประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 07 สิงหาคม 2561 149

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822