Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ คณะจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 21 พฤษภาคม 2561 68
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการ เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 18 พฤษภาคม 2561 95
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการ อบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2561 17 พฤษภาคม 2561 86
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขาสามยอด วันที่ 9 พ.ค.2561 09 พฤษภาคม 2561 74
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขาสามยอด วันที่ 9 พ.ค.2561 09 พฤษภาคม 2561 69
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขัน “ฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561 03 พฤษภาคม 2561 86
อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 02 พฤษภาคม 2561 99
อบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี2561 26 เมษายน 2561 85
พิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดลพบุรี 11 เมษายน 2561 72
วันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 10 เมษายน 2561 77

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822