Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรีได้จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 18 กันยายน 2560 194
นายพยอม ผลวุฒิ ส.อบจ.ลพบุรี เขต อ.อำเภอหนองม่วง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ“ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”ณ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม จ.ลพบุรี 08 กันยายน 2560 190
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ และ จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี เป็นตัวแทน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ พระราชทานสำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช 07 กันยายน 2560 188
นายเสกสรร ศรีแสงไทยสุข ส.อบจ.ลพบุรี เขต อ.โคกเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ“ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”ณ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร จ.ลพบุรี 07 กันยายน 2560 240
อบจ.ลพบุรี จัดการ“อบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำป่าสัก” ณ สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง จ.ลพบุรี 01 กันยายน 2560 190
หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ผ้าไทยทอมือบ้านวังตาอินทร์ ตรวจกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี ประจำปี 2560 01 กันยายน 2560 195
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 8 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ เพื่อตรวจกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี ประจำปี 2560 ที่ทำดอกไม้จันทน์ 31 สิงหาคม 2560 184
นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาฯ และคณะลงพื้นที่ตรวจกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี ประจำปี 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาสอน จังหวัดลพบุรี 31 สิงหาคม 2560 184
อบจ.ลพบุรี จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 30 สิงหาคม 2560 183
อบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ประจำปี 2560 29 สิงหาคม 2560 183

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822