Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 57 09 ธันวาคม 2557 4290
ชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ 09 ธันวาคม 2557 4047
โครงการ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัลและของรางวัล 14 พฤศจิกายน 2557 4249
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 14 พฤศจิกายน 2557 4637
มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตา ในเขตพื้นที่ อ.เมืองลพบุรี และ อ.พัฒนานิคม 14 พฤศจิกายน 2557 5382
อบจ.ลพบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 13 พฤศจิกายน 2557 4696
พิธีเปิดโครงการครอบครัวศีล 5 28 ตุลาคม 2557 3924
การพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 28 ตุลาคม 2557 3855
นายก อบจ.ร่วมงาน "ปิดทองชักรูปหลวงปู่ทอกรัก" 27 ตุลาคม 2557 3067
นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประจำปี 2557 ต.ถนนใหญ่ ประจำปี 2557 06 ตุลาคม 2557 5268

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822