Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรี จัดประชุมประชาคม 12 มกราคม 2558 3450
ประชุมประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 12 มกราคม 2558 3018
โครงการมอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือประชาชน 26 ธันวาคม 2557 3752
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 26 ธันวาคม 2557 4319
กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน 26 ธันวาคม 2557 3314
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรี 26 ธันวาคม 2557 2667
อบจ.ลพบุรีจัดการอบรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 26 ธันวาคม 2557 3739
อบจ.ลพบุรี เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ 09 ธันวาคม 2557 3794
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 09 ธันวาคม 2557 3901
ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 57 09 ธันวาคม 2557 4019

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822