Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรี รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2559 24 ธันวาคม 2558 573
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 17 ธันวาคม 2558 812
อบจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 2558 926
อบจ.ลพบุรี จัดทำโครงการจริยธรรมข้าราชการร่วมบริจาคโลหิต ทำความดีเพื่อพ่อหลวง 09 ธันวาคม 2558 453
“Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส” 09 ธันวาคม 2558 809
อบจ.ลพบุรีจัดกิจกรรมโครงการเมืองสะอาดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ปี 2558 08 ธันวาคม 2558 466
อบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 07 ธันวาคม 2558 544
“เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์” ประจำปี 2559 30 พฤศจิกายน 2558 1056
อบจ.ลพบุรี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 26 พฤศจิกายน 2558 828
นายก อบจ.ลพบุรีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ลุ่มน้ำลพบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเกมส์ ปีการศึกษา 2558 23 พฤศจิกายน 2558 705

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822