Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
งานวันเด็กปี 2558 แจกของขวัญ พร้อมาหาร เครื่องดื่มฟรี!! ตลอดงาน 12 มกราคม 2558 3925
อบจ.ลพบุรี จัดประชุมประชาคม 12 มกราคม 2558 3442
ประชุมประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 12 มกราคม 2558 3005
โครงการมอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือประชาชน 26 ธันวาคม 2557 3737
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 26 ธันวาคม 2557 4247
กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน 26 ธันวาคม 2557 3299
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรี 26 ธันวาคม 2557 2646
อบจ.ลพบุรีจัดการอบรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 26 ธันวาคม 2557 3700
อบจ.ลพบุรี เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ 09 ธันวาคม 2557 3737
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 09 ธันวาคม 2557 3862

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822