Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรี ทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 29 มกราคม 2559 462
อบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดลพบุรี 28 มกราคม 2559 394
อบจ.ลพบุรี จัดโครงการทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ 21-26 มกราคม 2559 27 มกราคม 2559 1494
อบจ.ลพบุรีนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมให้กับผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชราฯ 27 มกราคม 2559 480
อบจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ในเขตพื้นที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี วันที่ 20 มกราคม 2559 20 มกราคม 2559 823
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๙ 20 มกราคม 2559 536
อบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559 18 มกราคม 2559 346
อบจ.ลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ 15 มกราคม 2559 346
อบจ.ลพบุรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 11 มกราคม 2559 685
อบจ.ลพบุรี รณรงค์ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ประจำปี 2558 07 มกราคม 2559 780

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822