Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นายก อบจ.ลพบุรี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ พ.ต.อ.สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ 09 พฤศจิกายน 2558 1622
อบจ.ลพบุรี มอบเงินสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 06 พฤศจิกายน 2558 2482
อบจ.ลพบุรีขอเชิญชวนเที่ยวงาน ทุ่งทานตะวันบาน ณ ทุ่งหนองไผ่เหลือง ต.หนองแขม 06 พฤศจิกายน 2558 1681
อบจ.ลพบุรี ได้จัดทำโครงการเมืองสะอาด 2558 30 ตุลาคม 2558 1743
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2558 30 ตุลาคม 2558 2419
วันปิยมหาราช ปี2558 23 ตุลาคม 2558 1806
สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยสัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 15 ตุลาคม 2558 3142
อบจ.ลพบุรีอบรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 13 ตุลาคม 2558 3703
เปิดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี รู้ค่าคุณธรรม 12 ประการ 21 กรกฎาคม 2558 2833
นายกอบจ.ลพบุรีร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 58 17 เมษายน 2558 4725

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822