Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรีจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง ปี 2559 10 มีนาคม 2559 366
อบจ.ลพบุรีจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ ปี 2559 10 มีนาคม 2559 481
อบจ.ลพบุรีออกพื้นที่เป่าบ่อบาดาล ที่ รร.สงครามพิเศษ 04 มีนาคม 2559 637
อบจ.ลพบุรีร่วมกิจกรรมแต่งไทยร่วมใจทำความสะอาด ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 02 มีนาคม 2559 688
นายกอบจ.ลพบุรีร่วมงานเธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ ครั้งที่ 9 29 กุมภาพันธ์ 2559 655
อบจ.ลพบุรีมีผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งกายไทย สวยงาม ในการจัด กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2559 26 กุมภาพันธ์ 2559 312
อบจ.ลพบุรี พัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำ แม่น้ำ 26 กุมภาพันธ์ 2559 712
อบจ.ลพบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ บ้านท่าโขลง - หัวไผ่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 560
นายกอบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบ่อทองเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 12 กุมภาพันธ์ 2559 407
อบจ.ลพบุรีร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๙ 31 มกราคม 2559 575

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822