Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
“เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์” ประจำปี 2559 30 พฤศจิกายน 2558 956
อบจ.ลพบุรี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 26 พฤศจิกายน 2558 708
นายก อบจ.ลพบุรีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ลุ่มน้ำลพบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเกมส์ ปีการศึกษา 2558 23 พฤศจิกายน 2558 569
อบจ.ลพบุรี ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ของ อบจ. 20 พฤศจิกายน 2558 678
อบจ.ลพบุรี ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 18 พฤศจิกายน 2558 552
เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ณ ทุ่งทานตะวัน ต.หนองแขม 15 พฤศจิกายน 2558 784
อบจ.ลพบุรีร่วมกิจกรรม "BigCleaningDay" 14 พฤศจิกายน 2558 926
นายก อบจ.ลพบุรี ลงพื้นที่มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 13 พฤศจิกายน 2558 711
นายก อบจ.ลพบุรี ลงพื้นที่มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.ลำสนธิ 12 พฤศจิกายน 2558 1961
นายก อบจ.ลพบุรี ลงพื้นที่มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 11 พฤศจิกายน 2558 1123

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822