Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
วางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ 12 กุมภาพันธ์ 2558 5808
รณรงค์ขี่จักรยานแต่งชุดไทย 11 กุมภาพันธ์ 2558 5770
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 10 กุมภาพันธ์ 2558 3915
งานวันเด็กปี 2558 แจกของขวัญ พร้อมาหาร เครื่องดื่มฟรี!! ตลอดงาน 12 มกราคม 2558 3925
อบจ.ลพบุรี จัดประชุมประชาคม 12 มกราคม 2558 3442
ประชุมประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 12 มกราคม 2558 3005
โครงการมอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือประชาชน 26 ธันวาคม 2557 3737
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 26 ธันวาคม 2557 4247
กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน 26 ธันวาคม 2557 3298
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรี 26 ธันวาคม 2557 2646

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822