Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ บ้านท่าโขลง - หัวไผ่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 515
นายกอบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบ่อทองเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 12 กุมภาพันธ์ 2559 371
อบจ.ลพบุรีร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๙ 31 มกราคม 2559 533
อบจ.ลพบุรี ทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 29 มกราคม 2559 414
อบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดลพบุรี 28 มกราคม 2559 351
อบจ.ลพบุรี จัดโครงการทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ 21-26 มกราคม 2559 27 มกราคม 2559 1411
อบจ.ลพบุรีนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมให้กับผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชราฯ 27 มกราคม 2559 415
อบจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ในเขตพื้นที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี วันที่ 20 มกราคม 2559 20 มกราคม 2559 765
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๙ 20 มกราคม 2559 490
อบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559 18 มกราคม 2559 297

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822