Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์บ้านศรีตรัง อบจ.ตรัง 23 มีนาคม 2559 437
อบจ.ลพบุรี จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง ปี 2559 22 มีนาคม 2559 397
อบจ.ลพบุรี จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม ปี 2559 22 มีนาคม 2559 484
อบจ.ลพบุรีจัดกิจกรรมฟังธรรมร่วมกับผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 22 มีนาคม 2559 530
อบจ.ลพบุรี จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ ปี 2559 18 มีนาคม 2559 536
อบจ.ลพบุรี จัดทำโครงการเมืองสะอาดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ บ้านท่าโขลง - หัวไผ่ 18 มีนาคม 2559 377
ผู้บริหารและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 มีนาคม 2559 310
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พระนารายณ์มหาราช เข้าขอบคุณ นายกอบจ.ลพบุรี 17 มีนาคม 2559 457
นายก อบจ.ลพบุรี เป็นประธาน มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 17 มีนาคม 2559 508
นายกอบจ.ลพบุรีและข้าราชการในสังกัด ร่วมอวยพร และร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิด อดีต ส.ส.กมล จิระพันธุ์วาณิช 14 มีนาคม 2559 444

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822