Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 26 พฤศจิกายน 2558 698
นายก อบจ.ลพบุรีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ลุ่มน้ำลพบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเกมส์ ปีการศึกษา 2558 23 พฤศจิกายน 2558 552
อบจ.ลพบุรี ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ของ อบจ. 20 พฤศจิกายน 2558 665
อบจ.ลพบุรี ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 18 พฤศจิกายน 2558 540
เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ณ ทุ่งทานตะวัน ต.หนองแขม 15 พฤศจิกายน 2558 773
อบจ.ลพบุรีร่วมกิจกรรม "BigCleaningDay" 14 พฤศจิกายน 2558 911
นายก อบจ.ลพบุรี ลงพื้นที่มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 13 พฤศจิกายน 2558 699
นายก อบจ.ลพบุรี ลงพื้นที่มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.ลำสนธิ 12 พฤศจิกายน 2558 1952
นายก อบจ.ลพบุรี ลงพื้นที่มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 11 พฤศจิกายน 2558 1115
นายก อบจ.ลพบุรี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ พ.ต.อ.สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ 09 พฤศจิกายน 2558 1609

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822