Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบรมโครงการฝึกทักษะกีฬา ภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก) ประจำปีงบประมาณ 2559 05 เมษายน 2559 545
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559 02 เมษายน 2559 351
อบจ.ลพบุรีร่วมงานวันกีฬาข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 01 เมษายน 2559 706
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2559 31 มีนาคม 2559 365
อบจ.ลพบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) 30 มีนาคม 2559 413
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก 30 มีนาคม 2559 395
อบจ.ลพบุรี ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในเขตอำเภอโคกสำโรง 29 มีนาคม 2559 514
อบจ.ลพบุรีจัดการอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน ณ ห้องประชุมคอนแวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ ปี 2559 25 มีนาคม 2559 408
อบจ.ลพบุรี จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2559 24 มีนาคม 2559 586
อบจ.ลพบุรีออกเป่าบ่อบาดาลในเขตพื้นที่ ตำบลมุจลินทร์ 23 มีนาคม 2559 648

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822