Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ 09 ธันวาคม 2557 3812
โครงการ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัลและของรางวัล 14 พฤศจิกายน 2557 3742
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 14 พฤศจิกายน 2557 4302
มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตา ในเขตพื้นที่ อ.เมืองลพบุรี และ อ.พัฒนานิคม 14 พฤศจิกายน 2557 4973
อบจ.ลพบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 13 พฤศจิกายน 2557 4206
พิธีเปิดโครงการครอบครัวศีล 5 28 ตุลาคม 2557 3650
การพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 28 ตุลาคม 2557 3505
นายก อบจ.ร่วมงาน "ปิดทองชักรูปหลวงปู่ทอกรัก" 27 ตุลาคม 2557 2759
นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประจำปี 2557 ต.ถนนใหญ่ ประจำปี 2557 06 ตุลาคม 2557 4832
นายกฯ อบจ.ลพบุรี ลงพื้นที่พบประชาชน เขตอำเภอบ้านหมี่ มอบผ้าห่มกว่า 4,041 ผืน 06 ตุลาคม 2557 5391

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822