Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรีจัดการอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน ณ ห้องประชุมคอนแวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ ปี 2559 25 มีนาคม 2559 329
อบจ.ลพบุรี จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2559 24 มีนาคม 2559 484
อบจ.ลพบุรีออกเป่าบ่อบาดาลในเขตพื้นที่ ตำบลมุจลินทร์ 23 มีนาคม 2559 563
อบจ.ลพบุรี จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล ปี 2559 23 มีนาคม 2559 397
อบจ.ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์บ้านศรีตรัง อบจ.ตรัง 23 มีนาคม 2559 388
อบจ.ลพบุรี จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง ปี 2559 22 มีนาคม 2559 348
อบจ.ลพบุรี จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม ปี 2559 22 มีนาคม 2559 428
อบจ.ลพบุรีจัดกิจกรรมฟังธรรมร่วมกับผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 22 มีนาคม 2559 461
อบจ.ลพบุรี จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ ปี 2559 18 มีนาคม 2559 479
อบจ.ลพบุรี จัดทำโครงการเมืองสะอาดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ บ้านท่าโขลง - หัวไผ่ 18 มีนาคม 2559 324

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822