Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
วันปิยมหาราช ปี2558 23 ตุลาคม 2558 1773
สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยสัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 15 ตุลาคม 2558 3000
อบจ.ลพบุรีอบรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 13 ตุลาคม 2558 3672
เปิดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี รู้ค่าคุณธรรม 12 ประการ 21 กรกฎาคม 2558 2807
นายกอบจ.ลพบุรีร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 58 17 เมษายน 2558 4558
งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 10 เมษายน 2558 6215
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน 58 10 เมษายน 2558 4629
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 10 เมษายน 2558 5233
พิธีถวายราชสักการะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 10 เมษายน 2558 4025
มอบผ้าห่ม อ.ท่าวุ้ง 10 มีนาคม 2558 3426

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822