Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรี จัดอบรมนักเรียนม.1-2 ร.ร.บ้านวังเพลิง จ.ลพบุรี โครงการเสริมสร้างความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว 17 มิถุนายน 2559 510
อบจ.ลพบุรีมอบเงินสนับสนุนการละสินอดเดือนรอมฎอนประจำปี 2559 15 มิถุนายน 2559 870
อบจ.ลพบุรีปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เนื่องในมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 10 มิถุนายน 2559 375
อบจ.ลพบุรีจัดงานคอนเสิร์ต ทีวี3สัญจร ในโครงการก้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สนามโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี 30 พฤษภาคม 2559 320
อบจ.ลพบุรี แจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในเขต ตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 26 พฤษภาคม 2559 387
อบจ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังให้กับ อปท. 26 พฤษภาคม 2559 517
อบจ.ลพบุรีอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2559 12 พฤษภาคม 2559 460
อบจ.ลพบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์ สายบ้านท่าโขลง – บ้านหัวไผ่ อ.ท่าวุ้ง 10 พฤษภาคม 2559 485
Big Cleaning Day วันฉัตรมงคล 2559 10 พฤษภาคม 2559 674
อบจ.ลพบุรีร่วมถวายราชสดุดีในวันฉัตรมงคล ปี 2559 05 พฤษภาคม 2559 659

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822