Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัด อบจ.ลพบุรี และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี 16 ตุลาคม 2561 350
จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ และนางวิภาพร พึ่งสุข ผ.อ.กองกิจการสภาฯ และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็ 16 ตุลาคม 2561 382
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร “ทบทวนเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” ปี 2561 11 ตุลาคม 2561 372
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีประจำเดือน กันยายน 2561 09 ตุลาคม 2561 357
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 05 ตุลาคม 2561 471
อำลาชีวิตราชการ ประจำปี 2561 30 กันยายน 2561 325
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561 25 กันยายน 2561 363
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุม ก.จ.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 9/2561 24 กันยายน 2561 417
นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดฯ ประชุมคณะทำงานเพื่อการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6/2561 21 กันยายน 2561 347
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 21 กันยายน 2561 376

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822