Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 8 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ เพื่อตรวจกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี ประจำปี 2560 ที่ทำดอกไม้จันทน์ 31 สิงหาคม 2560 77
นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาฯ และคณะลงพื้นที่ตรวจกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี ประจำปี 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาสอน จังหวัดลพบุรี 31 สิงหาคม 2560 79
อบจ.ลพบุรี จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 30 สิงหาคม 2560 80
อบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ประจำปี 2560 29 สิงหาคม 2560 80
นายสุรเชษฐ์ ชุ่มฤทธิ์ ส.อบจ.ลพบุรี เขต อ.ชัยบาดาล เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำป่าสัก ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ 29 สิงหาคม 2560 86
คณะกลุ่มจริยธรรมของ อบจ.ลพบุรี นำโดย นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ นำ เงินทุนการศึกษา กว่า 16,000 บาท อุปกรณ์ การเรียนต่าง ๆ พร้อมด้วย จักยาน จำนวน 4 คัน นำไปมอบให้กับทางคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี 28 สิงหาคม 2560 78
นายวิจารณ์ จารุศุภกรกุล ส.อบจ.ลพบุรี เขต อ.ลำสนธิ เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำป่าสัก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 28 สิงหาคม 2560 84
นายภัทรลพ ภัทรบดี ส.อบจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 24 สิงหาคม 2560 77
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รับบริจาคเลือดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 22 สิงหาคม 2560 78
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน นักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี 22 สิงหาคม 2560 90

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822