Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรีให้การต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่4สระบุรี ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 27 ธันวาคม 2560 130
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง 26 ธันวาคม 2560 114
อบจ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ 20 ธันวาคม 2560 139
อบจ.ลพบุรีจัดพิธีทำบุญอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่และจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560 16 ธันวาคม 2560 118
อบจ.ลพบุรีร่วมกิจกรรมวิ่งต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ วงเวียนศรีสุริโยทัย 09 ธันวาคม 2560 133
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดอบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 91 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 05 ธันวาคม 2560 130
คณะผู้บริหารอบจ.ลพบุรีให้การต้อนรับ คณะศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 29 พฤศจิกายน 2560 144
ผู้บริหารข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับฟังการบรรยายพิเศษ ตามโครงการของกองทัพบก ในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน 29 พฤศจิกายน 2560 130
คณะข้าราชการอบจ.ลพบุรีร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560 179
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 07 พฤศจิกายน 2560 331

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822