Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีถวายบังคม 16 ตุลาคม 2561 469
นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัด อบจ.ลพบุรี และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี 16 ตุลาคม 2561 458
จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ และนางวิภาพร พึ่งสุข ผ.อ.กองกิจการสภาฯ และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็ 16 ตุลาคม 2561 524
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร “ทบทวนเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” ปี 2561 11 ตุลาคม 2561 499
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีประจำเดือน กันยายน 2561 09 ตุลาคม 2561 465
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 05 ตุลาคม 2561 604
อำลาชีวิตราชการ ประจำปี 2561 30 กันยายน 2561 452
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561 25 กันยายน 2561 482
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุม ก.จ.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 9/2561 24 กันยายน 2561 548
นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดฯ ประชุมคณะทำงานเพื่อการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6/2561 21 กันยายน 2561 456

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822