Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายก อบจ.ลพบุรี ร่วมการอบรมเผยแพร่ทางวิชาการโครงการ เพาะพันธุ์ขยายต้นจันและอนุรักษ์ต้นไม้โบราณในพื้นที่ประวัติศาสตร์ ณ ลานต้นจัน 18 ตุลาคม 2561 69
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี 17 ตุลาคม 2561 59
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีถวายบังคม 16 ตุลาคม 2561 56
นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัด อบจ.ลพบุรี และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี 16 ตุลาคม 2561 78
จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ และนางวิภาพร พึ่งสุข ผ.อ.กองกิจการสภาฯ และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็ 16 ตุลาคม 2561 67
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร “ทบทวนเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” ปี 2561 11 ตุลาคม 2561 77
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีประจำเดือน กันยายน 2561 09 ตุลาคม 2561 70
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 05 ตุลาคม 2561 117
อำลาชีวิตราชการ ประจำปี 2561 30 กันยายน 2561 74
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561 25 กันยายน 2561 88

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822