Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 1 ปี 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561 108
อบจ.ลพบุรีเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ภูษาอาภรณ์สมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 02 กุมภาพันธ์ 2561 115
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี และคณะผู้บริหารฯ ได้ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการที่มารายงานตัว จำนวน 13 คน 01 กุมภาพันธ์ 2561 112
อบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP 30 มกราคม 2561 100
อบจ.ลพบุรี ร่วมประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2561 25 มกราคม 2561 96
จังหวัดลพบุรี จัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ โดยมีตัวแทนชาติต่างๆ รวม 15 ประเทศ 18 มกราคม 2561 127
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2561 18 มกราคม 2561 128
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2561 17 มกราคม 2561 127
อบจ.ลพบุรีร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์ 16 มกราคม 2561 139
อบจ.ลพบุรีร่วมงานเดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู)งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 09 มกราคม 2561 184

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822