Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมง 08 มีนาคม 2560 112
อบจ.ลพบุรีแจกน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ปี 2560 07 มีนาคม 2560 119
อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2560 06 มีนาคม 2560 117
ณะผู้บริหารอบจ.ลพบุรีให้การต้อนรับ คณะศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รุ่นที่ 4 จำนวน 130 คน ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 27 กุมภาพันธ์ 2560 131
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ รักษาราชราชการแทนปลัดฯ เป็นตัวแทนในการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างอาชีพ ประจำปี 2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 98
นางเยาวภา โคจรนา ส.อบจ.ลพบุรี เขต 1 อำเภอชัยยาดาล เป็นตัวแทนในการเปิด โครงการส่งเสริมอาชีพภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างอาชีพ ประจำปี 2560 20 กุมภาพันธ์ 2560 144
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีรำบวงสรวง ถวายราชสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ 16 กุมภาพันธ์ 2560 695
อบจ.ลพบุรี ร่วมซ้อมใหญ่พิธีรำบวงสรวง ประจำปี 2560 15 กุมภาพันธ์ 2560 233
อบจ.ลพบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเกาะยาว จังหวัดพังงา 14 กุมภาพันธ์ 2560 514
อบจ.ลพบุรีออกกำลังกายวันพุธ 8กพ60 08 กุมภาพันธ์ 2560 1975

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822