Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 27 กุมภาพันธ์ 2561 28
คณะผู้บริหาร อบจ.ลพบุรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 6
อบจ.ลพบุรีได้มอบเงินอุดหนุน อบต.ท่าแค สำหรับดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม (สถานีสูบน้ำถนนใหญ่) 22 กุมภาพันธ์ 2561 28
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพ 21 กุมภาพันธ์ 2561 7
อบจ.ลพบุรีจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ และจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ 21 กุมภาพันธ์ 2561 30
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี วันที่ 14 ก.พ.2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 32
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี วันที่ 13 ก.พ.2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 32
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี วันที่ 12 ก.พ.2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 50
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 1 ปี 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561 35
อบจ.ลพบุรีเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ภูษาอาภรณ์สมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 02 กุมภาพันธ์ 2561 39

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822